Nyheder

 

Under nyheder vil I som andelshavere finde information om stort og småt.

 


Fasanens sol anlæg  Produktion i 2018 total på 20.263 kW

TOTAL i 2019 til 23. september   18.168  kWh 

Eller se tavlen ved vaskeriet med info.


SE OPSLAG VEDR.  efteråret.

Arbejdet med dræn er startet ved NF 4-6 Derefter HOW 71 i gården.


MADAFFALD i FASANEN.

Der er nu omdelt start box til alle lejligheder.

Der er vedlagt GUIDE til affald og genbrug.

Er leveret på hovedtrappen til jeres andel.


Næste bestyrelsesmøde.  d. 1. oktober  2019


RENOVATION

PAPIR beholder tømmes d. 3 & 17 oktober samt batteri bokse

PAP beholder Tømming   27 september  &  4  oktober

JERN beholder tømmes onsdag d. 15 oktober

PLAST beholder tømmes d. 24 september & 8 oktober

Mad beholder tømmes torsdage

Elektronisk affald tømmes mandag d. 10 oktober

Storskrald tømmes d. d. 27. september

RESTAFFALD tømmers hver Tirsdag & Fredag