Nyheder

 

Under nyheder vil I som andelshavere finde information om stort og småt.

 


Fasanens sol anlæg  Produktion i 2018 total på 20.263 kW

TOTAL i 2019 til 1. juni  7.912 kWh 

Maj mdr. 2.942 kWh

Eller se tavlen ved vaskeriet med info.


NYT !!! 

MADAFFALD i FASANEN.

Der er nu omdelt start box til alle lejligheder.

Der er vedlagt GUIDE til affald og genbrug.

Der blive leveret på hovedtrappen til jeres andel.

___________________________________

Bagtrappen NF 12 håndlisten bliver malet sort.

 


Næste bestyrelsesmøde.  d. 25. juni  2019


RENOVATION

PAPIR beholder tømmes d. 14. juni samt batteri bokse

PAP beholder Tømming     14. juni

JERN beholder tømmes onsdag d. 25. juni

PLAST beholder tømmes d. 18. juni

Mad beholder tømmes torsdage

Elektronisk affald tømmes mandag d. 20. juni

Storskrald tømmes d. 5. juli

RESTAFFALD tømmers hver Tirsdag & Fredag