Nyheder

 

Under nyheder vil I som andelshavere finde information om stort og småt.

 


Fasanens sol anlæg  Produktion i 2018 total på 20.263 kW

TOTAL i 2019 til 28. november   19.024  kWh 

Eller se tavlen ved vaskeriet med info.


SE OPSLAG VEDR.

Arbejdet med dræn er afsluttet


MADAFFALD i FASANEN.

Der er nu omdelt start box til alle lejligheder.

Der er vedlagt GUIDE til affald og genbrug.

Er leveret på hovedtrappen til jeres andel.


Næste bestyrelsesmøde. d.      2019


RENOVATION

PAPIR beholder tømmes d. 5. &  19. december   samt batteri bokse

PAP beholder Tømming   2. december  &    9. december

JERN beholder tømmes onsdag d. 11. december

PLAST beholder tømmes d. 3. december  &   17. december

Mad beholder tømmes torsdage

Elektronisk affald tømmes mandag d. 5. december

Storskrald tømmes d. d. 20. december

RESTAFFALD tømmers hver Tirsdag & Fredag