Nyheder

 

Under nyheder vil I som andelshavere finde information om stort og småt.

 

BEHOLDERENS. 29. januar

Varmtvandsbeholderene Smallegade/ Howitzvej

Der kommer opslag på trapperne i uge 4 med tidsrummet for arbejdet.


Fasanens sol anlæg  Produktion i 2018 total på 20.263 kWh

bedste måned i 2018 er maj med 3985 kWh

 


 

___________________________________

 

Næste bestyrelsesmøde.  d. 22 januar  2019


RENOVATION

PAPIR beholder tømmes d.  24. januar samt batteri bokse

PAP beholder Tømming  18. januar  &  25. januar

JERN beholder tømmes onsdag d. 6. februar

PLAST beholder tømmes d. 23. januar

Elektronisk affald tømmes mandag d. 25. januar

Storskrald tømmes d. 18. januar

RESTAFFALD tømmers hver Tirsdag & Fredag